İletişim

Yayın Gönderimi ve Sorularınız İçin;

e-posta

armadergi@gmail.com 

Telefon 

+90 256 218 20 00 - (3471 Dahili)

SAYI I (2021)

Nerede Basıldığı Bilinmeyen, Yakın Zamanda Kilikia’daki Nephelis’e Atfedilen Sikkelerden Nadir Bir Örnek Üzerine


The Rock-Carved Tumulus of Nikon in Tisna


Phokaia Sahil Yolu Kırmızı Astarlı Seramikleri


Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bargasa/Piginda Heykeltıraşlık Eserleri


Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahallesi’ndeki Kilise Kurtarma Kazısı ve Artemis Sibyrallis’e Ait Yeni Bir Yazıtın Ön Değerlendirmesi


SAYI II (2022)

Nesneler Üzerinde Betimlenen Fibulaların Kimlik ve İkonografik Açıdan İncelenmesi


Göktürk Bağları Höyükten Bir Grup MÖ II. Bin Seramiği


Are They All Anchors? Thoughts on the Differences Between Ancient Diving Stone/ Slandalopetras and Stone Anchors


Evidence for Prehistoric Human Presence and Activity in Alinda: A New Rock Painting


The Equestrian Amazon Statuette from the Attouda


 


ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter