Archaeologia Maeandrica

 

Archaeologia Maeandrica (ARMA), 2020 yılında bir grup idealist akademisyen tarafından kurulmuş, kar amacı gütmeyen bilimsel içerikli bir elektronik dergidir. Dergi, Menderes Vadisi başta olmak üzere Batı Anadolu arkeolojisinin Prehistorik çağlardan Geç Antik Çağ’a değin soru ve sorunlarına yeni bakış açıları sunmayı ve bölgenin kültürel birikimini aktarmaya yönelik çalışmaları değerlendiren bir yayın organı olmayı amaçlar. Bu kapsamda dergi, bilim insanları, araştırmacı ve uzmanları bir araya getirerek tartışma platformu oluşturmayı hedefler. Dergide değerlendirmeye alınacak metinlerde öncelik Menderes Vadisi çalışmaları olmakla beraber, Anadolu’nun kültürel birikimine dair arkeolojik, tarihsel, epigrafik, nümismatik ve tarihsel coğrafya içerikli makaleler de yayımlanacaktır.

 


Archaeologia Maeandrica açık erişim politikasını benimser. Yıl boyunca online ortamda yayımlanan yıllık bir dergi olup, herhangi bir kurum ya da kuruluşla bağlantısı bulunmaz. 

Archaeologia Maeandrica içeriklerinin tamamı kullanıcılar için “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, kişisel kullanım için yayıncıdan ve yazar/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstermek koşuluyla makalelere bağlantı verebilir. 

Archaeologia Maeandrica, hakemli, elektronik (online) bir dergidir. Dergide yayımlanan eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergide yayınlanan tüm makaleler “Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0) lisansına tabidir. Bu lisans ile taraflar, Archaeologia Maeandrica Dergisi’nde yayımlanan tüm makaleleri ve görselleri; atıfta bulunarak dağıtabilir, kopyalayabilir, üzerinde çalışmalar yapabilir, yine sahibine atıfta bulunarak türevi çalışmalar yapabilirler.

Lisans hakkında daha fazla bilgi almak için bk.: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.tr

 


SAYI III (2023)

Animal Remains from Çakırbeyli-Küçüktepe Höyük Excavations, Western Anatolia


Heykellerin Yolculuğu: Roma Paganizminden Hristiyan Toplumuna Geçişte Uyum ve Direniş Sorunsalı


Lagina Peripolionu'ndan Yeni Bir Zeus Panamaros Yazıtı


Tisna Yüzey Araştırmalarında Bulunan MÖ 5-4. Yüzyıl Seramikleri


SAYI II (2022)

Nesneler Üzerinde Betimlenen Fibulaların Kimlik ve İkonografik Açıdan İncelenmesi


Göktürk Bağları Höyükten Bir Grup MÖ II. Bin Seramiği


Evidence for Prehistoric Human Presence and Activity in Alinda: A New Rock Painting


The Equestrian Amazon Statuette from the Attouda