Archaeologia Maeandrica açık erişim politikasını benimser. Yıl boyunca online ortamda yayımlanan yıllık bir dergi olup, herhangi bir kurum ya da kuruluşla bağlantısı bulunmaz. 

Archaeologia Maeandrica içeriklerinin tamamı kullanıcılar için “açık erişimli” bir dergidir. Kullanıcılar, kişisel kullanım için yayıncıdan ve yazar/yazarlardan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstermek koşuluyla makalelere bağlantı verebilir. 

Archaeologia Maeandrica, hakemli, elektronik (online) bir dergidir. Dergide yayımlanan eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

SAYI I (2021)

Nerede Basıldığı Bilinmeyen, Yakın Zamanda Kilikia’daki Nephelis’e Atfedilen Sikkelerden Nadir Bir Örnek Üzerine


The Rock-Carved Tumulus of Nikon in Tisna


Phokaia Sahil Yolu Kırmızı Astarlı Seramikleri


Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bargasa/Piginda Heykeltıraşlık Eserleri


Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahallesi’ndeki Kilise Kurtarma Kazısı ve Artemis Sibyrallis’e Ait Yeni Bir Yazıtın Ön Değerlendirmesi


SAYI II (2022)

 


ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter