ARMA - II


Göktürk Bağları Höyükten Bir Grup MÖ II. Bin Seramiği

A Group of 2nd millennium BC Ceramics from Gökhöyük Bağları Höyük

Ramazan GÜNDÜZ 

ARMA II (2022) 53-70

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Özet

Gökhöyük Bağları Höyük, Orta Anadolu’nun Güneyinde Konya ili Seydişehir ilçesi Gökhöyük Mahallesi Bağlar mevkiinde bulunmaktadır. Ova tabanından yüksekliği 11 metre olan höyüğün yaklaşıkolarak 5 hektarlık bir alana oturduğu anlaşılmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında başlayan Prehistorik Dönem çalışmalarında Beyşehir-Suğla bölgesinin doğusunda ve güney doğusunda kalan Kilikya’da (Mersin Yumuktepe) , batısında Psidia-Göller Bölgesinde(Hacılar, Bademağacı, Kuruçay, Erbaba, Suberde), kuzeyde Lykaonia Konya-Karaman Ovasında (Çatalhöyük, Can Hasan gibi) Prehistorik Döneme tarihlenen yerleşmeler keşfedilmiş ve burada arkeolojik kazılar yapılmıştır. Höyükte 2002 – 2005 yılları arasında yapılan kurtarma kazılarında çok sayıda pişmiş toprak eser ortaya çıkarılmıştır. Gökhöyük Bağları Höyükte açığa çıkarılan pişmiş toprak buluntulardan, Seramikli Neolitik Dönemden itibaren Gökhöyük sakinlerinin burada yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Gökhöyük Bağları Höyüğü’nde yapılan arkeolojik çalışmalarda açığa çıkarılan seramikler içerisinden seçilen bir grup pişmiş toprak kabın tanıtımının yapılmasına, bunlar üzerinden höyüğün Orta Anadolu kronolojisindeki yerinin anlaşılmasına ve bölgesel açıdan değerlendirilmesinin yapılabilmesine yönelik katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Konya, Gökhöyük, Protohistorya, Seramik.

Abstract

Gökhöyük Bağları Mound is located in the Bağlar locality of Gökhöyük Neighborhood the district of Seydişehir in Konya province in the South of Central Anatolia. It is understood that the mound, the heightof which is eleven meter from the lowland, is located on an area of approximately 5 hectares. In the prehistoric studies started in the first half of the 20th century, settlements dating to the Prehistoric Period were discovered and archaeological excavations were made in the east and south-east of the Beyşehir-Suğla Region in Cilicia (Mersin Yumuktepe), in the west in Psidia-Lakes Region (Hacılar, Bademağacı, Kuruçay, Erbaba, Suberde), in the north in Lykaonia Konya-Karaman Plain (Çatalhöyük, Can Hasan). A largenumber of terracotta artifacts were unearthed during the excavations carried out between 2002 and 2005 from Gökhöyük Bağları Höyük. The artefacts exposed at Gökhöyük indicate that the inhabitants first settled at Gökhöyük livedhere in the Pottery Neolithic Period. Theaim of this study is to introduce a group of terracotta pots selected within ceramics which were excavated between 2002 and 2005 at Gökhöyük Bağları Mound, to develop a greater understanding of theposition of the mound in central Anatolian chronology and to make a contribution to the regional evaluationof the mound.

Keywords: Konya, Gökhöyük, Protohistory, Pottery.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter