ARMA - III


Tisna Yüzey Araştırmalarında Bulunan MÖ 5-4. Yüzyıl Seramikleri

5-4 th Century BC Pottery from Tisna Surveys

Aynur Civelek

ARMA III (2023) 1-40.

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Özet

Günümüzde Yunt Dağı üzerinde, İzmir İli Aliağa İlçesi sınırları içinde yer alan Tisna, Aiol yerleşimlerindendir. Aigai, Larisa ve Melampagos gibi dağlık kesimde yer almaktadır. Kentin kuzeyinden Pythikos/Titanus olarak anılan Güzelhisar-Koca Çay, batısından Sirçe Deresi, güneyinden Uzunhasanlar Deresi geçmektedir. Aspordene (Yunt) ve Sardene (Dumanlı) dağları arasındadır. Lydia Bölgesi’ne bağlanan önemli bir yol ağının yakınındadır. Tisna’da 2018-19 yıllarında yüzey araştırmaları yapılmış ve önemli veriler elde edilmiştir. Araştırmalarda kenti çevreleyen sur duvarı, akropolis ve kutsal alan, çok sayıda tümülüs ve kaya mezarları saptanmıştır. Çoğunluğunu seramiklerin oluşturduğu buluntular, Erken Tunç Çağ sonlarından Erken Demir Çağ başlarına ve Geç Roma İmparatorluk Dönemi’ne dek uzanmaktadır. Seramikler özellikle Sarıkale Tepe’den, yerleşimin doğu, batı ve kuzey yamaçlarından ve zirvedeki kutsal alandan ele geçmiştir. Kocakale Tepe’nin kuzeyindeki çalışmalarda, az sayıda Roma seramiği bulunmuştur. Geç Roma / Bizans seramikleri ise her iki tepede ele geçmiştir Bu makalenin amacı, 2018-19 yıllarında Tisna antik kentinde yapılan yüzey araştırmalarında bulunan MÖ 5-4. yüzyıl seramiklerinin incelenmesidir. Buluntular Sarıkale Tepe ve Kocakale Tepe’den gelmektedir. Bulundukları yer, form ve bezemelerine göre sınıflandırılan malzemeler arasında kırmızı figürlü parçalar azken, çoğu düz siyah firnislidir. Form dizisini ruletli ve baskı palmetli kase, tabak, skyphos, kantharos, süzgeç oluşturmaktadır. Bu çalışmada incelenen seramikler, Tisna antik kenti ve Aiolis Bölgesi malzemelerinin tanınması ve sözü edilen zamanlardaki siyasi, sosyal ve kültürel yapısının bilinmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Batı Anadolu,Aiolis, Tisna, Seramik.

Abstract

The ancient city of Tisna, located on the Yunt Mountain in Göründe, in the Aliağa District of Izmir Province, is one of the Aeolian settlements. It is located in mountainous regions such as Aigai, Larisa and Melampagos. Güzelhisar-Koca Çay, known as Pythikos / Titanus from the north of the city, the Sirçe Stream to the west and Uzunhasanlar Stream to the south. It is between Aspordene (Yunt) and Sardene (Dumanlı) mountains. It is near an important road network that connects to the Lydia Region. Surveys were conducted in Tisna in 2018- 19 and important data were obtained. During the studies, the city wall surrounding the city, acropolis and sanctuary, many tumuli and rock tombs were found. The finds, mostly pottery fragments range from the late Early Bronze Age to the Early Iron Age and the Late Roman Imperial Period. Pottery was found especially from Sarıkale Hill, the eastern, western and northern slopes of the settlement and the sanctuary at the summit. A small number of Roman pottery was found to the north of Kocakale Tepe. Late Roman pottery was found on both hills.The aim of this article is the study of the pottery of 5-4th century BC which were found in the surveys carried out in the ancient city of Tisna in 2018-19. The finds came from Sarıkale Tepe and Kocakale Tepe. Among the materials classified according to their location, form and decoration, there are few red-figured pieces, while most of them are plain black glazed. The series of forms consists of bowls with roulette and pressed palm, plate, skyphos, kantharos, and strainer. The pottery examined in this study are important in terms of getting to know the ancient city of Tisna and its materials and knowing the political, social and cultural structure of Tisna at the mentioned periods.

Keywords: Archaeology, Western Anatolia, Aiolis, Tisna, Pottery.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter