Yayın İlkeleri

Archaeologia Maeandrica Dergisi, hakemli, elektronik (online) bir dergi olup hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı değildir. 

Dergi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı bir grup akademisyen tarafından hazırlanmakta ve e-dergi formatında yayımlanmaktadır. 

Kabul edilen makalelerden ve editoryal değerlendirmelerden herhangi bir ücret talep edilmez. Açık erişimli ve ücretsiz olan dergi, hiçbir çıkar gözetmez ve parayla satılamaz. 

Değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan makaleler derginin web sitesinde (www.armadergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde yayımlanır. 

Aralık ayının son haftasında ilgili yıla ait sayı tamamlanır. Dergide yayımlanan eserlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.  

Makale Kabulü ve Yayın Aşamaları

Archaeologia Maeandrica’ya gönderilecek makalelerin; alanında özgün çalışmalar olması beklenmektedir. Bunun dışında dergi var olanı yeniden, farklı yaklaşımlar çerçevesinde değerlendiren çalışmalara da açıktır.  

Dergiye gönderilen çalışmaların yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergi/kitapta yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başvurulmamış olması gerekmektedir. 

Daha önce herhangi bir sempozyumda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar kabul edilmez. Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması gerekir. 

Archaeologia Maeandrica’ya yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup bu konuda dergi ve editörler sorumlu tutulamazlar.

Değerlendirme 

Editöryal İnceleme 

Dergiye gönderilen her bir çalışma dergi editörleri tarafından odak ve kapsam açısından ön incelemeye tabi tutulur. Ardından benzerlik değerlerinin ölçülmesi ve intihal (plagiarism) denetimi gerçekleştirilir. Dergi ilkelerine uymayan veya benzerlik denetimini geçemeyen çalışmalar için ret kararı verilmektedir.

Hakem İncelemesi 

Makalelerin değerlendirilmesinde “kör hakemlik” süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Çalışmalar hakemlere çıkar çatışmasını önlemek amacıyla yazar isimlerinden ayrılmış olarak gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda editör ve danışman kurulu hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

SAYI I (2021)

Nerede Basıldığı Bilinmeyen, Yakın Zamanda Kilikia’daki Nephelis’e Atfedilen Sikkelerden Nadir Bir Örnek Üzerine


The Rock-Carved Tumulus of Nikon in Tisna


Phokaia Sahil Yolu Kırmızı Astarlı Seramikleri


Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bargasa/Piginda Heykeltıraşlık Eserleri


Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahallesi’ndeki Kilise Kurtarma Kazısı ve Artemis Sibyrallis’e Ait Yeni Bir Yazıtın Ön Değerlendirmesi


SAYI II (2022)

Nesneler Üzerinde Betimlenen Fibulaların Kimlik ve İkonografik Açıdan İncelenmesi


Göktürk Bağları Höyükten Bir Grup MÖ II. Bin Seramiği


Are They All Anchors? Thoughts on the Differences Between Ancient Diving Stone/ Slandalopetras and Stone Anchors


Evidence for Prehistoric Human Presence and Activity in Alinda: A New Rock Painting


The Equestrian Amazon Statuette from the Attouda


 


ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter