ARMA - III


Lagina Peripolionu'ndan Yeni Bir Zeus Panamaros Yazıtı

A New “Zeus Panamaros” Inscription from Lagina Peripolion

Murat AYDAŞ

ARMA III (2023) 41-60.

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Özet

Bu çalışmada incelenen yeni yazıt, Stratonikeia’da Zeus’e “Soter” epithetonu verildiğini belgeleyen ikinci yazıttır ve bu epitheton’un Zeus Panamaros’a verildiğini de göstermektedir. Yeni yazıtın ve “Soter” epithetonu’nun Stratonikeia açısından önemi, I.Stratonikeia (IGSK 21) no. 10, 105, 106; (IGSK 22/1) no. 505, 511, 609; (IGSK 68/3) no. 1488; Cassius Dio XLVIII 26, 3-4 metinleri ile bağlantılı olarak açıklanmaktadır. Yeni yazıt, Stratonikeia Tarihi’ndeki boşlukları tamamlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Stratonikeia, Lagina, Panamara, Zeus Panamaros, Labienus, Zeus Soter.

Abstract

The new inscription examined in this paper is the second inscription documenting the epitheton “Soter” is given to Zeus in Stratonikeia and it also reveals that this epitheton is consecrated to Zeus Panamaros. The importance of the new inscription and the epitheton for Stratonikeia is explained in connection with the texts I.Stratonikeia (IGSK 21) no. 10, 105, 106; (IGSK 22/1) no. 505, 511, 609; (IGSK 68/3) no. 1488; Cassius Dio XLVIII 26, 3-4. The new inscription has completed gaps in the History of Stratonikeia.

Keywords: Stratonikeia, Lagina, Panamara, Zeus Panamaros, Labienus, Zeus Soter.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter