ARMA - II


The Equestrian Amazon Statuette from the Attouda

Attouda’dan Atlı Amazon Heykelciği

Bilge Yılmaz Kolancı

ARMA II (2022) 1-13.

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Abstract

The equestrian Amazon statuette, which is the subject of this study, was discovered during the archaeological survey conducted the ancient city of Attouda in 2021. It was determined that the artifact unearthed in the wall ruins of a registered residential building was used as spolia. The artifact, made of medium-crystalline white marble, is a statuette of an Amazon figure depicted as riding a horse. The posture of the Amazon woman and the horse indicates that the figure is depicted as attacking/assaulting. Similar depictions are found in the Classical Period, especially in the relief art of the 4th century BCE. The equestrian Amazon statuette, dated to the 1st century AD, was produced by emulating a theme from the Amazonomachy scenes, especially from the Late Classical Period. Whether it is part of a group of works is not clear, as its pedestal is missing. Although the stylistic feature of the statuette indicates that the work in question can be attributed to the Aphrodisias school of sculpture, a close neighbor of Attouda, scientific excavations to be conducted in the city in the coming years are expected to reveal more comprehensive data on the sculpture art of the city of Attouda. The work is significant in terms of processing a three-dimensional sculpture of a theme which is primarily found in relief in architectural structures and sarcophagi. Therefore, it is an important case brought to literature.

Keywords: Attouda, Amazons, Equestrian Amazon, Roman Imperial Period, Aphrodisias.

Özet

Bu çalışmanın konusu olan atlı Amazon heykelciği, Attouda antik kentinde 2021 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiştir. Tescilli bir konut yapısının duvar yıkıntısı içerisinde bulunan eserin devşirme malzeme olarak kullanıldığı belirlenmiştir. Orta kristalli beyaz renkli mermerden yapılan eser, at üstünde binici olarak betimlenen Amazon figüründen oluşan bir heykelcik parçasıdır. Amazon kadınının ve atın duruşu, figürün bir saldırı/atak anında betimlendiğini göstermektedir. Benzer betimlemeler, Klasik Dönem’de özellikle de MÖ 4. yüzyıla ait kabartma sanatında karşımıza çıkmaktadır. MS 1. yüzyıla tarihlendirilen atlı Amazon heykelciği, özellikle Geç Klasik Dönem’e ait Amazonomachia sahnelerinden alınan bir kompozisyondan öykünerek üretilmiştir. Kaidesi eksik olduğundan grup eser olup olmadığı bilinmemektedir.Heykelcikte görülen üslup özellikleri, Attouda’nın yakın komşusu olan Aphrodisias heykel okuluna atfedebileceğimizi göstermektedir. Ancak ilerleyen yıllarda kentte yapılacak bilimsel kazı çalışmalarıyla Attouda kentinin heykeltıraşlık sanatıyla ilgili daha kapsamlı verilere ulaşılacağı öngörülmektedir. Eser, mimari yapılarda ve lahitlerde çoğunlukla kabartma şeklinde karşımıza çıkan bir kompozisyonun üçboyutlu bir heykel formunda işlenmesi yönüyle önem taşımakta olup bu yönüyle literatüre kazandırılan önemli bir örnektir.

Anahtar Kelimeler: Attouda, Amazonlar, Atlı Amazon, Roma İmparatorluk Dönemi, Aphrodisias.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter