ARMA - II


Evidence for Prehistoric Human Presence and Activity in Alinda: A New Rock Painting

Alinda’da Tarih Öncesi İnsan Varlığının ve Hareketliliğinin Kanıtı: Yeni Bir Kaya Resmi

Emre Erdan, Murat Çekilmez

ARMA II (2022) 14-32.

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Abstract

During the 2021 studies within the scope of the Alinda archaeological surveys, rock paintings were found in a small cavity in a large rocky area. The paintings 1.2 km northwest of Alinda are of the previously known Latmos Rock Painting type. The paintings were named "Alinda-Çakallık Rock Paintings 1" based on the find point. During the research we conducted in the area, no archaeological objects related to the rock paintings were found. Due to the effect of the sun and wind, the figures are pretty damaged, and therefore, they are tough to see. Of these, six human figures and some symbols are more prominent. It was understood that four of the figures were women, and the other two were men. Women are depicted in sitting positions. The heads of the men are shown in a "W" shape, and all of them are represented standing and with a slender-long bodies. The rock paintings discovered so far constitute the earliest archaeological data around Alinda.

Keywords: Western Anatolia, Alinda, Prehistoric, Rock Painting.

Özet

Alinda arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamındaki 2021 yılı çalışmalarında büyük bir kayalık alandaki küçük bir kovuk içerisinde kaya resimleri bulunmuştur. Alinda'nın 1,2 km kuzeybatısındaki resimler daha önceden bilinen Latmos Kaya Resimleri tipindedir. Resimler buluntu noktasından hareketle “Alinda-Çakallık Kaya Resimleri 1" olarak adlandırılmıştır. Alanda yürüttüğümüz araştırmalarda kaya resimleriyle bağlantılı herhangi bir arkeolojik obje bulunamamıştır. Güneş ve rüzgâr etkisi nedeniyle figürler oldukça tahrip olmuşlardır ve bu sebeple çok zor görülebilmektedirler. Bunlardan altı insan figürü ve bazı semboller daha belirgindir. Figürlerden dördünün kadın diğer ikisinin ise erkek olduğu anlaşılmıştır. Kadınlar oturur pozisyonda işlenmiştir. Erkeklerin başları “W” şeklinde betimlenmiş olup tamamı ayakta ve ince- uzun gövdeli tasvir edilmiştir. Saptanan kaya resimleri şimdiye kadar Alinda çevresindeki en erken arkeolojik verileri oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Batı Anadolu, Alinda, Prehistorik, Kaya Resmi.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter