ARMA - II


Are They All Anchors? Thoughts on the Differences Between Ancient Diving Stone/ Slandalopetras and Stone Anchors

Hepsi Çapa mı? Antik Dönem Dalma Taşı / Skandalopetra ve Taş Çapalar Arasındaki Farklar Üzerine Düşünceler

Özgün ÖZ 

ARMA II (2022) 33-52.

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Abstract

Diving is a activity that started with the desire of people to explore, brought hunting and the economy with it, and became a sports branch today. Diving, which is thought to have been done professionally since the Bronze Age, had to be done by holding one’s breath since there was no tube technology at that time. In this regard, diving stones, called "skandalopetra" were used as weights to reach the bottom quickly, especially while diving for sponge fishing. Many ship anchors have been found underwater and on land thanks to modern archaeological studies. In this study, the distinctions of the processed stones, which were classified as anchors in publications but could be skandalopetras, are evaluated in the light of the published works, and thoughts are expressed.

Keywords: Skandalopetra, Diving Stone, Anchor, Stone Anchor.

Özet

Dalış, insanın keşfetme arzusu ile başlayan, beraberinde avcılık ve ekonomiyi getiren, günümüzde spor dalına da dönüşmüş bir aktivitedir. Tunç Çağ’dan itibaren profesyonel olarak yapıldığı düşünülen dalışın, günümüz tüp teknolojisi olmaması nedeniyle tutulan nefes ile yapılması gerekmektedir. Bu hususta özellikle sünger avcılığında dibe hızlıca ulaşmak için skandalopetra olarak adlandırılan ve ağırlık olarak kullanılan dalma taşları kullanılmıştır. Modern arkeoloji çalışmaları ile sualtında ve karada birçok gemi çapası tespit edilmiştir. Bu çalışma ile yayınlara çapa olarak geçen ancak skandalopetra olabilecek işlenmiş taşların ayrımları, yayınlanan eserler ışığında değerlendirilerek, düşünceler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Skandalopetra, Dalma Taşı, Çapa, Taş Çapa.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter