ARMA - I


Nerede Basıldığı Bilinmeyen, Yakın Zamanda Kilikia’daki Nephelis’e Atfedilen Sikkelerden Nadir Bir Örnek Üzerine

On a Rare Specimen of Unattributed Coins Recently Attributed to Nephelis in Kilikia

Ömer Tatar

ARMA I (2021) 81-90. I DOI: 10.53538/arm.2021.1/05

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Özet

Bu çalışmanın konusu, ön yüzlerinde Herakles başı, gemi pruvası, yıldız bezemeli kalkan ya da Phryg miğferli baş tasvir edilen, arka yüzlerinde bir monogram taşıyan sikkelerden, ön yüzünde Phryg miğferli baş yer alan gümüş sikke örneğidir. 18. yüzyılın sonlarından beri numismatik literatürü içerisinde ve müzayedelerde karşımıza çıkmasına karşın kesin bir darphane atfı yapılamayan bu sikkeler, yakın zamanlı bir çalışmada Kilikia kentlerinden Nephelis’e atfedilmiştir. Halihazırda yeni örnekleri, özellikle müzayedelerde satışa çıkmasına karşın darp yeri için farklı öneriler getirilmektedir. Burada, Nagidos darbı olabileceği ileri sürülen söz konusu gümüş sikkenin tıpkı diğerleri gibi Nephelis darbı olduğu üzerine bir tartışma sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nerede basıldığı bilinmeyen Küçük Asya sikkeleri, Nephelis, Kilikia, Nagidos.

Abstract

The subject of this study is a silver issue with Phrygian helmeted head on the obverse which is one of the series with head of Herakles, prow or shield with star on the obverse and its close variations on the reverse. Although specimens of these coins appear in numismatic literature and auctions since the late 18th century, a firm mint attestation was not made, until recently they have been attributed to Nephelis in Cilicia region in an article on the subject. Even though new specimens continue to appear, most particularly in auctions, still different origins are suggested. This study presents a discussion that this silver auction issue, which has been suggested to be a Nagidos issue, belong to Nephelis just like other similar coins.

Keywords: Unattributed Asia Minor coins, Nephelis, Kilikia, Nagidos.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter