ARMA - III


Heykellerin Yolculuğu: Roma Paganizminden Hristiyan Toplumuna Geçişte Uyum ve Direniş Sorunsalı

Sculptures' Journey: The Question of Adaptation and Resistance in the Transition from Roman Paganism to Christian Society

Adem YURTSEVER

 Dr. Öğr. Üyesi Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakultesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişehir. 

ayurtsever@anadolu.edu.tr

Orcid: 0000-0002-6727-9873


ARMA III (2023) 61-79.

Geliş Tarihi: 1.08.2023 - Kabul Tarihi: 15.08.2023

Elektronik Yayın Tarihi: 28.9.2023ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter