ARMA - II


Nesneler Üzerinde Betimlenen Fibulaların Kimlik ve İkonografik Açıdan İncelenmesi

Identity and Iconographic Examination of Fibulae Depicted on Objects

Gül Tuğçe TOPRAK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora Programı Öğrencisi.

tugcetoprak319@gmail.com

Orcid: 0000-0002-0831-2493


ARMA II (2022) 71-160

Geliş Tarihi: 05.11.2022 - Kabul Tarihi: 06.11.2022

Elektronik Yayın Tarihi: 27.11.2022ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter