ARMA - IV


Trace of New Cults at Stratonikeia

Stratonikeia’da Yeni Kültlerin İzleri

Murat AYDAŞ

 Doç. Dr. Aydın Adnan Menderesi Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakultesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın. 

maydas@adu.edu.tr

Orcid: 0000-0002-3915-3683


ARMA IV (2024) 1-12.

Geliş Tarihi: 02.11.2023 - Kabul Tarihi: 05.12.2023

Elektronik Yayın Tarihi: 01.02.2024ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter