ARMA - IV


Trace of New Cults at Stratonikeia

Stratonikeia’da Yeni Kültlerin İzleri

Murat Aydaş

ARMA IV (2024) 1-12.

 Makalenin Tamamını PDF Olarak Görüntülemek İçin

Abstract

This treatise analyses three epigraphical findings bringing innovation to the Stratonikeia’s cults. Traces of new cults on the Khora of Stratonikeia result from these three new epigraphical findings unearthed during the excavations in Stratonikeia under Prof. Dr. Bilal Söğüt. One of the inscriptions is a gravestone found in Gymnasion. It is brought from Stratonikeia’s necropolis for re-using as a construction material. The latter is a dedicatory inscription found in the Church at Erikli. The magical gem was found while sifting the soil on East Street.The inscription no. 1 is a new attestation to the masculine name Orpheus and a new family. The inscription no. 2 uncovers a new cult of Zeus and his new temenos. The inscribed magical gem no. 3 documents the god Iao and describes an icon of Abrasax and seems to be connected with the two inscriptions on the north inner wall of Bouleuterion.

Keywords: Karia, Stratonikeia, Zeus Keraunios, Divine Iao, Abrasax.

Özet

Bu çalışma Stratonikeia kültlerine yenilik getiren üç epigrafik buluntuyu incelemektedir. Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığında Stratonikeia’da yapılan kazılarda toprak altından çıkarılan bu üç yeni epigrafik buluntudan Stratonikeia Khora’sında yeni kültlerin izleri ortaya çıkmaktadır. Yazıtlardan biri, Gymnasion’da bulunan bir mezar taşıdır. İnşaat malzemesi olarak yeniden kullanılmak üzere Stratonikeia nekropolis’inden getirilmiştir. Diğeri Erikli Kilisesi’nde bulunan bir adak yazıtıdır. Büyü taşı ise Doğu Cadde’de toprak elenirken bulunmuştur. 1 numaralı yazıt, masculinum Orpheus şahıs ismini ve yeni bir aileyi; 2 numaralı yazıt, yeni bir Zeus kültünü ve temenos’unu, 3 numaralı yazılı büyü taşı, tanrı Iao’yu ve Abrasaks tasvirini açığa çıkarmaktadır. Büyü taşı, Bouleuterion’un kuzey iç duvarındaki iki yazıtla bağlantılı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karia, Stratonikeia, Zeus Keraunios, Tanrı Iao, Abrasaks.ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter