ARMA - III


Lagina Peripolionu'ndan Yeni Bir Zeus Panamaros Yazıtı

A New “Zeus Panamaros” Inscription from Lagina Peripolion

Murat AYDAŞ

 Doç. Dr. Aydın Adnan Menderesi Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakultesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın. 

maydas@adu.edu.tr

Orcid: 0000-0002-3915-3683


ARMA III (2023) 41-60.

Geliş Tarihi: 12.01.2023 - Kabul Tarihi: 30.01.2023

Elektronik Yayın Tarihi: 15.4.2023ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter