ARMA - III


Tisna Yüzey Araştırmalarında Bulunan MÖ 5-4. Yüzyıl Seramikleri

5-4 th Century BC Pottery from Tisna Surveys

Aynur CİVELEK

 Prof. Dr. Aydın Adnan Menderesi Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakultesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın. 

civelekaynur@yahoo.com

Orcid: 0000-0001-7800-339X


ARMA III (2023) 1-40.

Geliş Tarihi: 02.11.2022 - Kabul Tarihi: 20.11.2022

Elektronik Yayın Tarihi: 12.3.2023ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter