ARMA - II


Are They All Anchors? Thoughts on the Differences Between Ancient Diving Stone/ Skandalopetras and Stone Anchors

Hepsi Çapa mı? Antik Dönem Dalma Taşı / Skandalopetra ve Taş Çapalar Arasındaki Farklar Üzerine Düşünceler

Özgün ÖZ

 Doktora Programı Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakultesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın

ozgun.oz.adu@gmail.com

Orcid: 0000-0003-2651-1610


ARMA II (2022) 33-52

Geliş Tarihi: 28.10.2022 - Kabul Tarihi: 28.10.2022

Elektronik Yayın Tarihi: 6.11.2022ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter