ARMA - I


Nerede Basıldığı Bilinmeyen, Yakın Zamanda Kilikia’daki Nephelis’e Atfedilen Sikkelerden Nadir Bir Örnek Üzerine

On a Rare Specimen of Unattributed Coins Recently Attributed to Nephelis in Kilikia

Ömer TATAR

Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Arş. Gör.

omertatar@akdeniz.edu.tr

Orcid: 0000-0002-5644-2188


ARMA I (2021) 81-90.  .

DOI:  10.53538/arm.2021.1/05

Geliş Tarihi: 15.12.2021 - Kabul Tarihi: 15.12.2021

Elektronik Yayın Tarihi: 27.12.2021ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter