ARMA - I


Phokaia Sahil Yolu Kırmızı Astarlı Seramikleri

Red Slip Ware From Coastal Road of Phokaia

Aynur CİVELEK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

civelekaynur@yahoo.com

Orcid: 0000-0001-7800-339X


ARMA I (2021) 41-65.

DOI:  10.53538/arm.2021.1/03

Geliş Tarihi: 02.12.2021 - Kabul Tarihi: 04.12.2021

Elektronik Yayın Tarihi: 11.12.2021



ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter