ARMA - I


Aydın Arkeoloji Müzesi’nden Bargasa/Piginda Heykeltıraşlık Eserleri

Sculpture Artefacts from Bargasa/Piginda in the Aydın Archaeological Museum

Umut KAPUCİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora Programı

ukapuci@gmail.com 

Orcid: 0000-0001-8550 6091


ARMA I (2021) 23-40.

DOI:  10.53538/arm.2021.1/02

Geliş Tarihi: 01.11.2021 - Kabul Tarihi: 05.11.2021

Elektronik Yayın Tarihi: 10.12.2021ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter