ARMA - I


Denizli İli, Tavas İlçesi, Yaka Mahallesi’ndeki Kilise Kurtarma Kazısı ve Artemis Sibyrallis’e Ait Yeni Bir Yazıtın Ön Değerlendirmesi

Report on Rescue Excavations at the Church in Denizli, Tavas District, Yaka Neighborhood, and Preliminary Evaluation of A New Inscription of Artemis Sibyrallis

Veysel ÖZTÜRK

 Denizli Müze Müdürlüğü, Arkeolog 

veyselozturk2027@gmail.com 

Orcid: 0000-0002-9427-9836

  Fatih YILMAZ

 Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Arş. Gör. 

fatihyilmaz@akdeniz.edu.tr 

Orcid: 0000-0002-5820-3754ARMA I (2021) 1-22. I  

DOI:  10.53538/arm.2021.1/01

Geliş Tarihi: 06.05.2021 - Kabul Tarihi: 02.06.2021

Elektronik Yayın Tarihi: 01.08.2021 ARMA: Archaeologia Maeandrica


Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Aydın, TÜRKİYE.

+90 256 218 20 00 - 3471

armadergi@gmail.com


Flag Counter